Obchody roku duszpasterskiego

Przed ważnymi uroczystościami kościelnymi osoby duchowne organizują katechezy poświęcone teologii i liturgii (rok liturgiczny) każdego święta. Każde święto łączy się z ważną tajemnicą wiary, relacja pomiędzy wiarą, życiem wiernych a liturgią. Silne doświadczenie liturgii jest oparte na łączeniu stylu życia z głoszoną wiarą.

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez dom modlitwy, ma być stworzenie warunków do prawdziwego oraz nowego nawrócenia, zastosowanie wsparcia misyjnego na potrzeby nowej ewangelizacji. Musi także wyrazić wspólne zobowiązanie do nowego zrozumienia oraz nauk zasadniczych symboli wiary, jakie są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm musi stać się również autentycznym narzędziem wspierania w wierze, głównie dla tych, jacy dbają o naukę wiernych.

Do podstawowych czynności liturgicznych są zaliczane: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia oraz ablucje, oraz pozostałe sposoby oddawania czci bogom oraz wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu upamiętniać wiarę o zbawieniu, męki oraz zmartwychwstanie Chrystusa, jak również tworzyć grono wierzących. Liturgia obchodzona poprzez kompletne grono wiernych, choć szczególne funkcje są przeważnie zarezerwowane dla osób w tym celu wyświęconych.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: